AppFabric Caching

AppFabric Cache (ya da kod adıyla Velocity) ölçeklenebilir, erişilebilir ve yüksek performanslı uygulamalar geliştirmek için sunulan harici bir dağıtık uygulama önbellek platformudur. Temelde WCF uçnoktası ile erişilebilen bir windows hizmeti olan AppFabric Cache, sizin yerinize verilerinizin nerede ve ne şekilde tutulacağını yönetmekle kalmayıp bu işlemi senkronize şekilde birden fazla bilgisayar üzerinde rahatlıkla yapabilmekte, üstelik kodunuzda…