VS.Net paketlerinde SolutionEvents’i dinlemek

    Yazdığım Visual Studio eklentilerinden birisinde uygulamanın kapanmasını dinleyerek, bazen Visual Studio’nun kapanmasını iptal etmem gekiyordu. Teorik olarak yapılması gereken kolaydı, SolutionEvents’in içerisinde bulunan QueryCloseSolution olayını dinleyerek bu olay olduğunda ilgili iş mantığı kodunu işletecek ve fCancel değişkenine true veya false şeklinde gerekli boolean değeri atayacaktım; öylede yaptım. Kodu derleyip çalıştırdığımda o zamanlar anlayamadığım bir…